Jestem montażystką filmową, doktorantką w Szkole Doktorskiej PWSFTviT. W 2019 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku montaż filmowy w Szkole Filmowej w Łodzi.
W ramach wymiany międzynarodowej odbyłam praktykę akademicką w FAMU. Obecnie swoje umiejętności dydaktyczne rozwijam pod okiem rektor PWSFTviT Milenii Fiedler.

Freelancerka, montuję krótkie formy fabularne, specjalizuję się w montażu filmów animowanych. Montowane przez ze mnie filmy były pokazywane i zdobywały nagrody na prestiżowych festiwalach na całym świecie, m.in: Doc Leipzig, Annecy International Animation Festival, Stuttgart International Festival of Animated Film, Animafest Zagreb, Paris International Animation Film Festival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, MMF Nowe Horyzonty, Krakowski Festiwal Filmowy, Warszawski Festiwal Filmowy, Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film".
aleksandra.rosset.zak@gmail.com / LinkedIn
Film edtior, PHD student in PWSFTviT. In 2019 I finished Master Degree in Arts (Film Editing) in Polish National Film School in Lodz. I took part in internation exchange with academic internship in FAMU, Prague. Now I work on my academical skills under PWSFTviT Rector guidence Milenia Fiedler.
Freelancer, editor of short fiction forms, specialising in animated film edit. Animations edited by me were shown and won awards at many prestigous film festivals around the world, like: Doc Leipzig, Annecy International Animation Festival, Stuttgart International Festival of Animated Film, Animafest Zagreb, Paris International Animation Film Festival, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, MMF New Horizons, Krakow Film Festival, Warsaw Film Festival, Koszalin Film Debutee Festival "Youth and Film".