Czytanie Deborda: Społeczeństwo Spektaklu 1/9
Gdy redakcja „Widoku” rozpoczęła współpracę z Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej, wybuchła pandemia COVID-19 i powstało pytanie - jak podtrzymać wymianę myśli, intelektualny dialog, jak poddać refleksji to, co dzieje się wokół? Redakcja zdecydowała się na eksperyment: bez wyraźnie zarysowanego planu działania postanowiliśmy spotykać się regularnie w seminaryjnym kontekście przy wspólnej lekturze "Społeczeństwa spektaklu" Guy Deborda.
Do zmontowania każdego odcinka zaprosiliśmy różnych montażystów m.in. Aleksandrę Rosset. Każda i każdy z artystów dotknęli tego materiału przez własną wrażliwość i wizualny horyzont skojarzeń, korzystając z różnych źródeł, w tym found footage. ​​​​​
It's About Time!
a film by Mieke Bal
The film’s title is willfully ambiguous: the film is a “theoretical fiction” about time in history, around my concept of “pre-posterous history” that I had developed in my book on Caravaggio and contemporary art. But with exclamation mark also refers to the other meaning: it’s about time we do something about the world!
ABOUT ME
Back to Top