Trailer wystawy "Rzeźba w poszukiwania miejsca"
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki/Anna Maria Leśniewska
„Powód, dla którego powstał trailer do wystawy »Rzeźba w poszukiwaniu miejsca« jest oczywisty, gdyż wynikał z potrzeby przełamania dotychczasowych konwencji prezentacji wystaw, a w szczególności rzeźby.
Pomysł trailera zrodził się z fascynacji filmem »Hydrozagadka« (1970) w reż. Andrzeja Kondratiuka, w którym komunikat werbalny, brawurowo prezentowany przez wybitną artystkę Igę Cembrzyńską, będący niejako w zastępstwie tradycyjnej czołówki filmowej, przekazuje poprzez ekspresję gestu, mimiki, modulację głosu aktorki zawartość komunikatu graficznego zwyczajowo poprzedzającego projekcję.
Czytanie Deborda: Społeczeństwo Spektaklu 1/9
Gdy redakcja „Widoku” rozpoczęła współpracę z Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej, wybuchła pandemia COVID-19 i powstało pytanie - jak podtrzymać wymianę myśli, intelektualny dialog, jak poddać refleksji to, co dzieje się wokół? Redakcja zdecydowała się na eksperyment: bez wyraźnie zarysowanego planu działania postanowiliśmy spotykać się regularnie w seminaryjnym kontekście przy wspólnej lekturze "Społeczeństwa spektaklu" Guy Deborda.
Do zmontowania każdego odcinka zaprosiliśmy różnych montażystów m.in. Aleksandrę Rosset. Każda i każdy z artystów dotknęli tego materiału przez własną wrażliwość i wizualny horyzont skojarzeń, korzystając
z różnych źródeł, w tym found footage.
​​​​​
It's About Time!
a film by Mieke Bal
The film’s title is willfully ambiguous: the film is a “theoretical fiction” about time in history, around my concept of “pre-posterous history” that I had developed in my book on Caravaggio and contemporary art. But with exclamation mark also refers to the other meaning: it’s about time we do something about the world!
ABOUT ME
Back to Top