Montażystka etiud fabularnych, dokumentalnych
i animowanych studentów PWSFTviT i WRiTv oraz materiałów promocyjnych instytucji.
(2014 - obecnie)
Wykładowca w katedrze Montażu Filmowego.
(2019 - obecnie)
Wykładowca w katedrze Filmu Animowanego i Efektów Specjalnych.
(2021 - obecnie)
Członek Laboratorium Narracji Wizualnych - pracownia Eseju Filmowego i pracownia VR/AR.
(2019 - obecnie)
Editor of short fiction, documentary and animated films directed by PWSFTviT and WRiTv students.
(2014 - current)

Lecturer in Film Editing department.
(2019 - current)
Lecturer in Animated Film and Special Effects department.

(2021 - current)
Memeber of Laboratory of Visual Narration - Essay Film and VR/AR departments.
(2019 - current)
Back to Top